Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/250
Titel: Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з дисципліни «Геодезія» на тему «Теодолітна зйомка», галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спец. 193 «Геодезія та землеустрій»
Autoren: Горлачук, В. В.
Семенчук, І. М.
Анисенко, О. В.
Лавриньов, П. Г.
Stichwörter: Методична серія
методичні рекомендації
геодезія
землеустрій
теодолітна зйомка
геодезичні виміри
Erscheinungsdatum: 2018
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Serie/Report Nr.: Методична серія;випуск 255
Zusammenfassung: Пропоновані методичні рекомендації призначені для студентів першого курсу, що навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Рекомендації охоплюють методику до практичної роботи за темою «Теодолітна зйомка»: планової кутовимірювальної зйомки місцевості, коли відстані вимірюють мірною стрічкою, а горизонтальні кути за допомогою теодоліта. Уся інформація в методичних рекомендаціях спрямована на набуття студентами професійної компетенції щодо обчислювальної обробки польових геодезичних вимірів, складання плану теодолітного знімання, його викреслювання та оформлення, обчислення площ аналітичним способом.
Beschreibung: Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з дисципліни «Геодезія» на тему «Теодолітна зйомка», галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спец. 193 «Геодезія та землеустрій» / В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, О. В. Анисенко, П. Г. Лавриньов. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – 28 с. – (Методична серія ; вип. 255).
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/250
ISSN: 1811-492Х
Enthalten in den Sammlungen:Навчально-методичні видання Факультету економічних наукAlle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.