Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/530
Title: Розрахунково-графічна робота на тему : «Створення землевпорядної документації інструментами програмного середовища ГІС_6» з дисципліни «ГІС і бази даних» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»
Other Titles: методичні вказівки
Authors: Донченко, М. В.
Коваль, В. А.
Keywords: Методична серія
методичні вказівки
ГІС
бази даних
геодезія
землеустрій
земельні ділянки
кадастр
землевпорядні документи
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Series/Report no.: Методична серія;випуск 393
Abstract: У методичних вказівках наведено інформацію про загальний порядок виконання розрахунково-графічної роботи та подано зразок її оформлення, а також визначено орієнтовні питання до захисту з метою діагностичного контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».
Description: Донченко М. В. Розрахунково-графічна робота на тему : «Створення землевпорядної документації інструментами програмного середовища ГІС_6» з дисципліни «ГІС і бази даних» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» : метод. вказівки / М. В. Донченко, В. А. Коваль. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 24 с. – (Методична серія ; вип. 393).
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/530
ISSN: 1811-492X
Appears in Collections:Навчально-методичні видання Факультету комп'ютерних наукItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.