Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/528
Title: Моделювання складних систем на основі кольорових мереж Петрі
Other Titles: навчальний посібник
Authors: Каліініна, І. О.
Гожий, О. П.
Keywords: навчальний посібник
посібник
комп'ютерне моделювання
ймовірнісно-статистичні методи моделювання
ймовірнісно-статистичні методи прогнозування
імітаційне моделювання
CPN Tools
інтелектуальні інформаційні системи
коп'ютерна інженерія
системний аналіз
мережа Петрі
ієрархія моделей
кольорові моделі Петрі
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Вишемирський В. С.
Abstract: Навчальний посібник містить комплекс практичних робіт з поясненними та завданнями для самостійного виконання студентами при вивченні дисциплін «Ймовірнісно-статистичні методи моделювання та прогнозування» і «Методи та візуальні технології імітаційного моделювання». Поряд із теоретичними відомостями наводяться приклади розв’язання задач моделювання складних систем за допомогою програмного середовища CPN Tools. Посібник призначений для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та відповідає вимогам освітньої програми «Інтелектуальні інформаційні системи», а також може бути корисним для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 124 «Системний аналіз».
Description: Калініна І. О. Моделювання складних систем на основі кольорових мереж Петрі : навч. посіб. / І.О. Калініна, О. П. Гожий. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2021. – 58 с.
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/528
Appears in Collections:Навчально-методичні видання Факультету комп'ютерних наукItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.