Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/527
Title: Інтелектуальні технології в керуванні гібридними енергетичними системами
Other Titles: монографія
Authors: Гожий, О. П.
Калініна, І. О.
Нечахін, В. В.
Keywords: монографія
інтелектуальні технології
гібридні енергетичні системи
відновлювальна енергетика
вітрові електростанції
сонячні електростанції
моделювання систем
CPN Tools
мережа Петрі
сонячні батареї
нейронні мережі
нейронна мережа LSTM
розподіл електроенергії
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Вишемирський В. С.
Abstract: У монографії з позицій системного підходу розглянуто інтелектуальні методи і технології при керуванні гібридними енергетичними системами. Запропоновано інтелектуальні моделі і методи вирішення завдань керування виробництвом і розподілом електроенергії в гібридних автономних енергетичних системах. Розглянуті питання імітаційного моделювання гібридних енергетичних систем на основі фотовольтаїчних панелейта вітрогенераторів за допомогою кольорових мереж Петрі. Запропоновані і досліджені нейронні мережі прямого розповсюдження і архітектури LSTM для використання в системах керування гібридними енергетичними системами. Досліджені багатокритеріальні генетичні алгоритми в задачах розподілу енергетичних ресурсів для автономних енергетичних систем. Досліджено питання прогнозування виробництва електроенергії гібридними енергетичними системами за допомогою методів машинного навчання. Монографія призначена для наукових співробітників, які займаються розробкою та практичним використанням інтелектуальних технологій, а також для студентів, аспірантів комп’ютерних спеціальностей.
Description: Гожий О. П. Інтелектуальні технології в керуванні гібридними енергетичними системами : монографія / О. П. Гожий, І. О. Калініна, В. В. Нечахін. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2021. – 200 с.
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/527
ISBN: 978-617-7941-56-8
Appears in Collections:Монографії Факультету комп'ютерних наукItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.