Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/491
Title: Методологія наукових досліджень за фахом
Other Titles: практикум для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»
методичні рекомендації
Authors: Лазарєва, О. В.
Keywords: Методична серія
методичні рекомендації
наукові дослідження
геодезія
землеустрій
самостійна робота студентів
методологія наукових досліджень
проведення наукових досліджень
дисертаційні роботи
дисертаційне дослідження
культура наукової мови
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Series/Report no.: Методична серія;випуск 348
Abstract: У методичних рекомендаціях наведено міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни, наведено короткий зміст лекцій, представлено план групових занять, наведені основні поняття та терміни, що використовуються під час вивчення кожної теми, представлені тестові завдання та завдання для індивідуальної роботи. В кінці методичних рекомендацій представлено варіанти завдань для модульної контрольної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень за фахом», подано перелік завдань для самостійної роботи. Методичні рекомендації розраховано на викладачів та студентів закладів вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», слухачів системи післядипломної освіти, керівників,спеціалістів та магістрів.
Description: Лазарєва О. В. Методологія наукових досліджень за фахом : практикум для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» : метод. рек. / О. В. Лазарєва. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 56 с. – (Методична серія ; вип. 348).
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/491
ISSN: 1811-492X
Appears in Collections:Навчально-методичні видання Факультету економічних наукItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.