Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/99
Titel: Управлінський облік : сучасна теорія і практика
Sonstige Titel: навчальний посібник
Autoren: Верланов, Ю. Ю.
Бурлан, С. А.
Верланов, О. Ю.
Stichwörter: навчальний посібник
посібник
управлінський облік
витрати підприємств
практична робота студентів
історія управлінського обліку
система обліку
Erscheinungsdatum: 2015
Herausgeber: ЧДУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Посібник охоплює основні теми навчальної дисципліни «Управлінський облік», де роз’яснюються базові положення управління витратами підприємств та установ. Представлено практичні завдання для засвоєння знань студентів, що навчаються за спеціальністю 7.050106 – «Облік і аудит» та 8.03050801 – «Фінанси і кредит» за програмою «Фінансовий менеджмент у сферах бізнесу».
Beschreibung: Верланов Ю. Ю.Управлінський облік : сучасна теорія і практика : навч. посіб. / Ю. Ю. Верланов, С. А. Бурлан, О. Ю. Верланов. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 340 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/99
ISBN: 978-966-336-330-1
Enthalten in den Sammlungen:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиAlle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.