Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/98
Title: Фінансовий облік
Other Titles: Практикум
навчальний посібник
Authors: Бурлан, С. А.
Каткова, Н. В.
Верланов, О. Ю.
Keywords: бухгалтерський облік
практикум
навчальний посібник
посібник
фінансовий облік
облік і аудит
фінансова звітність
самостійна робота студентів
Issue Date: 2015
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Посібник підготовлено згідно з програмою курсу «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Навчальний посібник призначено для придбання студентами практичних навичок щодо відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку господарських операцій, пов’язаних з формуванням та змінами власного капіталу підприємства, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства, з довгостроковими та поточними зобов’язаннями, а також технікою складання форм фінансової звітності. У посібнику наведено ключові терміни та поняття, питання для самоконтролю, тести для поточного контролю якості знань студентів, практичні ситуації, а також завдання для індивідуальної самостійної роботи. Посібник може бути корисним також студентам усіх економічних спеціальностей, аспірантам і викладачам, які підвищують свою кваліфікацію, а також бухгалтерам та економістам підприємств.
Description: Бурлан С. А. Фінансовий облік. Практикум : навч. посіб. / С. А. Бурлан, Н. В. Каткова, О. Ю. Верланов. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 216 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/98
ISBN: 978-966-336-342-4
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бурлан С. А. Фінансовий облік. Практикум.pdf11.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.