Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/91
Title: Історія української літератури
Other Titles: методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія (Переклад)»]
Authors: Руссова, В. М.
Keywords: Методична серія
історія української літератури
українська література
практичні заняття
методичні вказівки
самостійна робота студентів
Issue Date: 2015
Publisher: ЧДУ ім. Петра Могили
Series/Report no.: Методична серія;випуск 233
Abstract: Методичні рекомендації щодо виконання завдань з навчальної дисципліни «Історія української літератури» призначенo для студентів Інституту філології спеціальності 6.02.0303 «Філологія (Переклад)» другого року навчання і передбачають розгляд особливостей розвитку української літератури протягом ХІ-ХХ ст., включаючи історико-культурний аналіз основних рушійних чинників українського культурного розвитку та систематичне вивчення культурно значущих художніх творів української літератури.Рекомендації містять плани практичних занять, методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів, питання до іспиту, список рекомендованої літератури.
Description: Руссова В. М. Історія української літератури : метод. рек. для студентів спец. 6.020303 «Філологія (Переклад)» / В. М. Руссова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 60 с. – (Методична серія ; вип. 233).
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/91
ISSN: 1811-492X
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Руссова В. М. Історія української літератури.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.