Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/703
Title: Комунікації в соціальній сфері
Other Titles: методичні вказівки
Authors: Костєва, Т. Б.
Keywords: Методична серія
методичні вказівки
самостійна робота студентів
комунікація
соціальна сфера
культура спілкування
конфлікти
ділові переговори
нетворкінг
комунікативна культура
невербальна комунікація
соціальна психологія
коуч діяльність
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Series/Report no.: Методична серія;випуск 371
Abstract: Методичні вказівки містять програму дисципліни, плани лекцій та семінарських занять, питання для самостійної роботи студентів і підготовки до заліку, тестові та індивідуальні питання для проміжного та підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури та словник базових термінів. У процесі вивчення дисципліни «Комунікації в соціальній сфері» відбувається розкриття потенціалу людини, розвиток її професійних та особистих якостей, завдяки чому розвиваються нові здібності й навички, які підвищують ефективність роботи та покращують якість життя людини в цілому. Основу знань варто використовувати у побудові суспільно-культурних, освітніх, політичних відносин, демонструвати навички культури спілкування та запобігання конфліктів. Здобутті знання допоможуть налагоджувати зв’язки у професійній сфері, оптимізувати ділові переговори та бути відкритим до нетворінгу. Розраховано для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалавр за спеціальністю «Соціальна робота», аспірантів, викладачів, усіх, хто прагне до підвищення рівня знань у сфері комунікаційної культури та нетворкінгу .
Description: Костєва Т. Б. Комунікації в соціальній сфері : метод. вказівки / Т. Б. Костєва. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 36 с. – (Методична серія ; вип. 371).
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/703
Appears in Collections:Навчально-методичні видання Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Костєва Т. Б. Комунікації в соціальній. Вип. 371.pdf650.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.