Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/560
Titel: Вимоги до виконання практичних завдань з дисципліни «Топографічне креслення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»
Sonstige Titel: методичні вказівки
Autoren: Донченко, М. В.
Stichwörter: Методична серія
методичні вказівки
топографічне креслення
геодезія
картографія
топографічні карти
САПР AutoCAD MAP 3D
Erscheinungsdatum: 2021
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Serie/Report Nr.: Методична серія;випуск 398
Zusammenfassung: Методичні вказівки призначені для набуття навичок здобувачами вищої освіти у створенні топографічних карт у САПР AutoCAD MAP 3D. У методичних вказівках викладено основні прийоми креслення, роботи із заливками та використання шрифтів й умовних позначень.
Beschreibung: Донченко М. В. Вимоги до виконання практичних завдань з дисципліни «Топографічне креслення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» : метод. вказівки / М. В. Донченко. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Пет ра Могили, 2021. – 44 с. – (Методична серія ; вип. 398).
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/560
ISSN: 1811-492X
Enthalten in den Sammlungen:Навчально-методичні видання Факультету комп'ютерних наукAlle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.