Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/56
Title: Базовий С++
Other Titles: навчальний посібник
Authors: Боровльова, С. Ю.
Швед, А. В.
Keywords: навчальний посібник
посібник
мова С++
типи даних
оператори
Issue Date: 2017
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: У посібнику розглянутi базові можливості мови С++. Велику увагу приділено роботі із вказівниками, способам передачі параметрів у функцію, роботі з масивами та структурам. Посібник призначено для студентів спеціальностей "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", "Інженерія програмного забезпечення" та "Комп'ютерна інженерія", а також може бути корисний студентам інших напрямів підготовки галузі знань 12 "Інформаційні технології".
Description: Боровльова С. Ю. Базовий С++ : навч. посіб. / С. Ю. Боровльова, А. В. Швед. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – 116 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/56
ISBN: 978-966-336-370-7
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Боровльова С. Ю. Базовий С++.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.