Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/53
Title: Управління ризиком дефляційних явищ на хвостосховищах у системі ризик-менеджменту переробних підприємств
Other Titles: монографія
Authors: Григор'єва, Л. І.
Томілін, Ю. А.
Keywords: монографія
управління ризиком
дефляційні явища
хвостосховища
ризик-менеджмент
екотоксикологічний ризик
переробні підприємства
Миколаївський глиноземний завод
техногенні масиви
Issue Date: 2017
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: У монографії викладено матеріал багаторічних досліджень авторів з вивчення ризику виникнення дефляції на поверхні хвостосховищ переробних підприємств з метою розробки екологічнобезпечних способів запобіганню цим явищам і включення останніх у систему менеджменту таких підприємств. В монографії приведена численна кількість рисунків, фото і схем з місць лабораторних та польових досліджень на шламосховищі Миколаївського глиноземного заводу та обґрунтовано застосування розробленої технології фіторемедіації поверхні техногенних масивів з точки зору зменшення екотоксикологічного ризику. Матеріали монографії можуть бути використані науковцями, які працюють у галузі управління якістю, екологічного керування, екологічного менеджменту та екологічної безпеки, а також викладачами і студентами при підготовці і вивченні навчальних курсів за вищеозначеними напрямами.
Description: Григор’єва Л. І. Управління ризиком дефляційних явищ на хвостосховищах у системі ризик-менеджменту переробних підприємств : монографія / Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 188 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/53
ISBN: 978-966-336-352-3
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.