Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/489
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Гідрологія та гідробіологія» галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітньої програми «Екологія»
Other Titles: методичні вказівки
Authors: Сербулова, Н. А.
Нєпєіна, Г. В.
Keywords: Методична серія
методичні вказівки
гідрологія
гідробіологія
природничі науки
гідрохімія
охорона водних ресурсів
гідросфера
сток річок
антропогенне навантаження
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Series/Report no.: Методична серія;випуск 339
Abstract: У методичних вказівках до виконання практичних робіт з дисципліни «Гідрологія та гідробіологія» приведено теоретичні відомості з основ гідрології, гідробіології, гідрохімії та охорони і комплексного використання водних ресурсів; розкрито закономірності екологічних процесів у гідросфері в інтересах її освоєння; наведено практичні рекомендації зі спеціальних гідрологічних побудов, які базуються на елементах наукового дослідження; надано оцінку екологічних наслідків за регулювання, перерозподілу стоку річок, антропогенної зміни гідрологічного режиму озер і річок тощо. Методичні вказівки розроблено у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни «Гідрологія та гідробіологія» та призначено для підготовки здобувачів освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія».
Description: Сербулова Н. А. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Гідрологія та гідробіологія» галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітньої програми «Екологія» : метод. вказівки / Н. А. Сербулова, Г. В. Нєпєіна. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 68 с. – (Методична серія ; вип. 339).
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/489
ISSN: 1811-492X
Appears in Collections:Навчально-методичні видання Медичного інституту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сербулова Н. А. Метод. вказівки. Вип. 339.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.