Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/476
Title: Ольвійський форум–2021 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Українсько-польські відносини : до 100-річчя підписання Ризького договору
Other Titles: XV Міжнародна наукова конференція 10–13 червня 2020 р., м. Миколаїв
тези
Keywords: Ольвійський форум-2021
Міжнародна наукова конференція
наукова конференція
конференція
українсько-польські відносини
Україна і Польща
Ризький мирний договір
Олевське прикордоння
Пілсудський
АСЕАН
Друга Річ Посполита
Велике князівство Литовське
Російська імперія
Правобережна Україна
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: У матеріалах ХV Міжнародної наукової конференції «Ольвійський форум–2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Українсько-польські відносини : до 100-річчя підписання Ризького договору» розміщені тези доповідей учасників конференції.
Description: Ольвійський форум–2021 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Українсько-польські відносини : до 100-річчя підписання Ризького договору : XV Міжнар. наук. конф. 10–13 черв. 2021 р., м. Миколаїв : тези / М-во освіти і науки України ; Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Українсько-Польський наук.-дослідний ін.-т ; Ген. Консульство Респ. Польща в Одесі ; Миколаївське від. Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Гуманітарно-природничий ун-т ім. Я. Длугоша в Ченстохові ; Україно-Польський наук. істор. центр ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 84 с.
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/476
Appears in Collections:Ольвійський форум

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОФ-2021. Українсько-польські відносини.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.