Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/472
Title: Ольвійський форум–2021 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Мовно-культурна політика. Академічні свободи, університетська автономія
Other Titles: XV Міжнародна наукова конференція 10–13 червня 2020 р., м. Миколаїв
тези
Keywords: Ольвійський форум-2021
Міжнародна наукова конференція
наукова конференція
конференція
тези
мовно-культурна політика
академічні свободи
університет
університетська автономія
романо-германська філологія
методика викладання іноземних мов
переклад
перекладознавство
літературознавство
методика викладання іноземних мов
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: У матеріалах ХV Міжнародної наукової конференції «Ольвійський форум–2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Мовно-культурна політика. Академічні свободи, університетська автономія» розміщені тези доповідей учасників конференції.
Description: Ольвійський форум–2021 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Мовно-культурна політика. Академічні свободи, університетська автономія : XV Міжнар. наук. конф. 10–13 черв. 2021 р., м. Миколаїв : тези / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Півд. наук. центр НАН та МОН України ; Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Первинна профспілкова орг. ЧНУ ім. Петра Могили ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ ; Держ. архів Миколаївської обл. ; ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» ; Держ. аграрний ун-т Молдови (Кишинів) ; Ун-т гуманітарних та природничих наук ім. Яна Длугоша (Польща) ; Ун-т ім. Адама Міцкевича (Польща) ; Leipzig University of Applied Sciences (Німеччина) ; Ca` Foscari University, Venice (Італія). – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 132 с.
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/472
Appears in Collections:Ольвійський форум

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОФ-2021. Мовно-культурна політика.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.