Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/429
Titel: Методичні вказівки до виконання міждисциплінарної курсової роботи з фінансів суб’єктів підприємництва
Autoren: Конєва, Т. А.
Бурлан, С. А.
Євчук, Л. А.
Stichwörter: Методична серія
методичні вказівки
міждисциплінарна робота
фінанси
суб'єкти підприємництва
курсова робота
фінансові ресурси підприємства
фінансове планування
аналіз фінансового стану
банкрутство
фінансова санація підприємства
фінансова діяльність підприємства
самостійна робота студентів
Erscheinungsdatum: 2021
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Serie/Report Nr.: Методична серія;випуск 318
Zusammenfassung: Методичні вказівки до виконання міждисциплінарної курсової роботи з фінансів суб’єктів підприємництва призначені для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». У курсовій роботі розглядаються основні питання формування та використання фінансових ресурсів підприємства, організації процесу фінансового планування, аналізу фінансового стану, оцінки ймовірності банкрутства та розробки напрямів фінансової санації суб’єкта підприємництва. Передбачені етапи курсової роботи надають можливість не тільки розрахувати необхідні бюджети (збуту, витрат, грошових надходжень та ін.) підприємства, а й проаналізувати отримані результати, виявити позитивні, негативні та проблемні аспекти фінансової діяльності підприємства, а також знайти шляхи її вдосконалення. Видання може бути використане як методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», а також окремих тем в рамках дисциплін «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва».
Beschreibung: Конєва Т. А. Методичні вказівки до виконання міждисциплінарної курсової роботи з фінансів суб’єктів підприємництва / Т. А. Конєва, С. А. Бурлан, Л. А. Євчук. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 52 с. – (Методична серія ; вип. 318).
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/429
ISSN: 1811-492X
Enthalten in den Sammlungen:Навчально-методичні видання Факультету економічних наук

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Конєва Т. А. Метод. вказівки до виконання_ Вип. 318.pdf785.25 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.