Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/425
Titel: Спортивна журналістика України : історія, еволюція, трансформація
Sonstige Titel: монографія
Autoren: Сазонова, Ю. О.
Stichwörter: монографія
спортивна журналістика
журналістика
спортивна преса
спортивна періодика України
історія спортивної журналістики
еміграційна спортивна преса України
Erscheinungsdatum: 2021
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: У монографії розглядається історія спортивної періодики України від її зародження в 1880 р. до 2010-х рр., простежено її еволюцію та динаміку розвитку, розроблено періодизацію спортивної преси в Україні. Розроблено парадигму систематизації, типологізації та опису функціонування періодики протягом двох століть існування у хронологічній послідовності, створено нарис розвитку спортивної преси в діахронічному та синхронічному зрізах. Для науковців, викладачів із соціальних комунікацій, спорту та фізичного виховання, істориків спорту, спортивних журналістів, а також усіх, хто цікавиться історією та сучасним розвитком спортивної преси.
Beschreibung: Сазонова Ю. О. Спортивна журналістика України : історія, еволюція, трансформація : монографія / Ю. О. Сазонова. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 276 с.
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/425
ISBN: 978-966-336-418-6
Enthalten in den Sammlungen:Монографії Факультету фізичного виховання та спорту

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Сазонова Ю. О. Спортивна журналістика України.pdf3.93 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.