Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/305
Title: Організація баз даних. Цикл лабораторних робіт в середовищі СКБД SQLite
Other Titles: методичні вказівки для підготовки бакалаврів у галузі знань «Інформаційні технології»
Authors: Фісун, М. Т.
Дворецький, М. Л.
Ніколенко, С. Г.
Дворецька, С. В.
Keywords: Методична серія
бази даних
СКБД SQLite
інформаційні технології
реляційна модель даних
SQL
SQLite Studio
графічний інтерфейс
PHP
методичні вказівки
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Series/Report no.: Методична серія;випуск 269
Abstract: У методичних вказівках для підготовки бакалаврів у галузі знань «Інформаційні технології» розглянуто основні положення щодо баз даних та зокрема реляційної моделі даних, нормалізації відношень та ключових відмінностей щодо файл-серверних та клієнт-серверних систем управління базами даних. Наведено загальний огляд мови SQL, на прикладі СКБД SQLite, приведено етапи створення БД, таблиць та індексів, імпорт-експорт, резервне копіювання та відновлення даних. На детальних прикладах висвітлено основні оператори команди вибірки даних мови SQL. Також приводиться огляд утиліти SQLite Studio для роботи з БД SQLite з використанням графічного інтерфейсу. Наприкінці розглянуто приклад створення клієнтського застосунку із використанням мови PHP.
Description: Організація баз даних. Цикл лабораторних робіт в середовищі СКБД SQLite : метод. вказівки для підготовки бакалаврів у галузі знань «Інформаційні технології» / М. Т. Фісун, М. Л. Дворецький, С. Г. Ніколенко, С. В. Дворецька. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 64 с. – (Методична серія ; вип. 269).
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/305
ISSN: 1811-492Х
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.