Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/304
Title: Основи об’єктно-орієнтованого програмування на мові JAVA.
Other Titles: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для підготовки бакалаврів у галузі знань «Інформаційні технології»
Authors: Дворецький, М. Л.
Боровльова, С. Ю.
Нездолій, Ю. О.
Дворецька, С. В.
Keywords: Методична серія
об'єктно-орієнтоване програмування
Java
модифікатори доступу
інкапсуляція
гетери
сетери
базові конструктори
модифікатор protected
поліморфізм
статистичні поля
абстрактні класи
інтерфейси
інтерфейси comparator та comparable
анонімні класи
лямбда-вирази
методичні вказівки
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Series/Report no.: Методична серія;випуск 268
Abstract: У методичних вказівках до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» розглянуто поняття та основні положення об’єктно-орієнтованого програмування, клас, об’єкт, поле та метод. Висвітлено основні принципи ООП: абстрагування, інкапсуляція, наслідування та поліморфізм. У ході практичних робіт увага приділяється перевантаженню конструкторів та методів, модифікаторам доступу, створенню гетерів і сетерів та перевизначенню методів. Розглядаються абстрактні та фінальні методи і класи, універсальні методи та класи і поняття інтерфейсів. Також увага приділяється анонімним класам та лямбда-виразам, і особливостям роботи з ними. Під час роботи з множинами об’єктів використовуються масиви та колекції.
Description: Основи об’єктно-орієнтованого програмування на мові JAVA : метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для підготовки бакалаврів у галузі знань «Інформаційні технології» / М. Л. Дворецький, С. Ю. Боровльова, Ю. О. Нездолій, С. В. Дворецька. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 68 с. – (Методична серія ; вип. 268).
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/304
ISSN: 1811–492Х
Appears in Collections:Навчально-методичні видання Факультету комп'ютерних наукItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.