Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/284
Titel: Землеустрій та організація території
Sonstige Titel: практикум для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій", галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»
Autoren: Лазарєва, О. В.
Горлачук, В. В.
Stichwörter: практикум
землеустрій
організація території
сільськогосподарське землекористування
агроекосистеми
родючість ґрунту
управління земельними ресурсами
земельні ресурси
раціональне використання землі
курсове проектування
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: У практикумі розкрито унікальну технологію організації території сільськогосподарського землекористування, яка забезпечує еколого-економічну стабілізацію агроекосистем, висвітлено питання відтворення і збереження родючості ґрунту. Вчення, сконцентровані у цьому практикумі, допоможуть отримати студентам високі знання щодо раціонального використання і охорони земельно-ресурсного потенціалу, методології розроблення проектів організації території і її використання у сфері земельних відносин і управління земельними ресурсами. Практикум розрахований на студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», землевпорядників-практиків, спеціалістів сільськогосподарського виробництва.
Beschreibung: Горлачук В. В. Землеустрій та організація території : практикум для студентів спец. 193 «Геодезія та землеустрій», галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» / В. В. Горлачук, О. В. Лазарєва. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 56 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/284
Enthalten in den Sammlungen:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Горлачук В. В. Землеустрій та організація території.pdf656.19 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.