Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/282
Titel: Практичний web-дизайн : проектування, створення та супроводження web-вузла
Sonstige Titel: навчальний посібник
Autoren: Швед, А. В.
Давиденко, Є. О.
Stichwörter: навчальний посібник
посібник
web-дизайн
web-вузол
графічний редактор
Photoshop
HTML
HTML5
каскадні таблиці стилів CSS
стандарт CSS3
JavaScript
Bootstrap
web-застосунки
гіпертекст
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: У навчальному посібнику викладені теоретичні основи розробки web-застосунків : створення та обробка зображень у графічному редакторі Photoshop, мова розмітки гіпертексту HTML, особлива увага приділена стандарту HTML5 ; каскадні таблиці стилів CSS, у тому числі стандарт CSS3 ; основи скриптової мови JavaScript. Розглянуті можливості багатофункціональних бібліотек JavaScript: jQuery та Bootstrap. За допомогою яких реалізується навігація по HTML-документу, маніпуляція даними, обробка подій, анімація та ефекти, разом з тим забезпечується адаптивність web-застосунків.
Beschreibung: Швед А. В. Практичний web-дизайн : проектування, створення та супроводження web-вузла : навч. посіб. / А. В. Швед , Є. О. Давиденко. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 192 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/282
ISBN: 978-966-336-406-3
Enthalten in den Sammlungen:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Швед А. В. Практичний WEB-дизайн.pdf4.07 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.