Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/273
Title: Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт з української філології для студентів другого (магістерського) рівня освіти денної та заочної форм навчання, 03 «Гуманітарні науки» 035 «Філологія»
Authors: Косарєва, Г. С.
Полуектова, А. Ю.
Keywords: Методична серія
методичні вказівки
кваліфікаційні роботи
українська філологія
дипломні роботи
компетентність
загальне мовознавство
лінгвістика
сучасна українська література
аналіз тексту
українське мовознавство
Issue Date: 2018
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Series/Report no.: Методична серія;випуск 261
Abstract: Методичні вказівки призначені для студентів другого кваліфікаційного рівня «магістр», які пишуть дипломні роботи зі спеціальності 035 «Філологія». Основна мета випускних робіт – навчити студентів здійснювати ефективний пошук й критично оцінювати та систематизовувати інформацію в різних джерелах, формувати інформаційно-цифрову, літературознавчу, лінгвістичну компетентності, практично застосовувати набуті знання для розв’язання мовно-літературних науково-дослідницьких завдань. Кваліфікаційні випускні (дипломні) роботи призначено для написання з таких філологічних дисциплін навчального плану: «Загальне мовознавство та історія лінгвістичних вчень», «Критичний дискурс української літератури», «Філологічний аналіз та інтерпретація художнього тексту», «Теорія літератури та літературознавчі методології», «Сучасна українська література», «Актуальні проблеми українського мовознавства». Рекомендовано для студентів галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія» денної та заочної форм навчання.
Description: Косарєва Г. С. Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт з української філології для студентів другого (магістерського) рівня освіти денної та заочної форм навчання, 03 «Гуманітарні науки» 035 «Філологія» / Г. С. Косарєва, А. Ю. Полуектова. – 2 вид., випр. та допов. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – 40 с. – (Методична серія ; вип. 261).
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/273
ISSN: 1811–492Х
Appears in Collections:Навчально-методичні видання Факультету філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.