Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/248
Title: Полiтологiчнi аспекти публiчного управлiння та адміністрування в умовах здійснення децентралізації влади та євроінтеграції в Україні.
Other Titles: практикум для студентів Інституту державного управління (за кредитно-модульною системою)
Authors: Андріяш, В. І.
Багмет, М. О.
Штирьов, О. М.
Keywords: практикум
публічне управління
адміністрування
децентралізація влади
євроінтеграція України
державне управління
Issue Date: 2018
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Практикум для студентiв з курсу «Полiтологiчнi аспекти публiчного управлiння та адмiнiстрування в умовах здійснення децентралізації влади та євроінтеграції в Україні» (за кредитно-модульною системою) мiстять теми лекцiй, плани семiнарських занять і практичних занять, сформульованi проблеми для обговорення, питання для самодiагностики, творчi, iндивiдуальнi завдання, приклади вирiшення ситуацiй, контрольнi питання, тематика та вимоги до написання контрольних робiт, рефератiв, наукових статей, приклади модульної контрольної роботи, тестовi завдання для перевiрки знань, передбаченi питання до iспиту, список лiтератури. Практикум для студентів має на метi полегшити вивчення студентами курсу «Полiтологiчнi аспекти публiчного управлiння та адмiнiстрування в умовах здійснення децентралізації влади та євроінтеграції в Україні», активiзувати самостiйну роботу, допомогти глибокому оволодiнню програмними матерiалами. Призначенi для студентiв Iнституту державного управлiння Чорноморського національного унiверситету iменi Петра Могили.
Description: Андрiяш В. I. Полiтологiчнi аспекти публiчного управлiння та адміністрування в умовах здійснення децентралізації влади та євроінтеграції в Україні : практикум для студентів Інституту держ. управління (за кредитно-модульною системою) // В. I. Андрiяш, М. О. Багмет, О. М. Штирьов ; під ред. В. М. Ємельянова. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ iм. Петра Могили, 2018. – 148 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/248
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.