Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/247
Title: Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Other Titles: навчальний посібник
Authors: Бурлан, С. А.
Каткова, Н. В.
Keywords: навчальний посібник
посібник
бухгалтерський облік
теорія бухгалтерського обліку
облік
розрахунки
бухгалтерський баланс
рахунки
документація
інвентаризація
калькуляція
облікові регістри
Issue Date: 2018
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Навчальний посібник підготовлено згідно з програмою курсу «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Навчальний посібник призначений для набуття студентами практичних навичок із застосування прийомів та способів бухгалтерського обліку, з первинного, синтетичного та аналітичного обліку грошових коштів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, запасів, необоротних активів, фінансових інвестицій, праці та заробітної оплати, власного капіталу, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності, а також технікою складання форм фінансової звітності. У посібнику наведені ключові терміни та поняття, питання для самоконтролю, тести для поточного контролю якості знань студентів, практичні ситуації, а також завдання для індивідуальної самостійної роботи. Посібник може бути корисним також студентам всіх економічних спеціальностей, аспірантам і викладачам, які підвищують свою кваліфікацію, а також для тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.
Description: Бурлан С. А. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / С. А. Бурлан, Н. В. Каткова. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – 272 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/247
ISBN: 978-966-336-390-5
Appears in Collections:Навчально-методичні видання Факультету економічних наукItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.