Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/187
Titel: Організація і управління землевпорядним виробництвом
Sonstige Titel: навчальний посібник для студентів галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спец. – 193 «Геодезія та землеустрій»
Autoren: Лазарєва, О. В.
Stichwörter: навчальний посібник
посібник
землевпорядне виробництво
геодезія
землеустрій
землевпорядкування
Erscheinungsdatum: 2018
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: В навчальному посібнику висвітлені питання, що розкривають організацію управління проектно-вишукувальними роботами по землевпорядкуванню, питання здійснення нормування, планування та фінансування землевпорядних робіт, забезпечення належної організації їх виконання. У навчальному посібнику по кожній темі наведено ілюстративний матеріал, що сприяє глибшому розумінню та засвоєнню матеріалу. Пропоноване видання містить тематику лекцій, словник основних термінів і понять, тести для самоконтролю, контрольні запитання, перелік рекомендованої літератури, маючі на меті допомогти в освоєнні програмного матеріалу курсу. Навчальний посібник розрахований для викладачів та студентів вищих навчальних закладів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», слухачів системи післядипломної освіти, керівників, спеціалістів та магістрів, а також усіх, хто цікавиться проблемами організації і управління землевпорядним виробництвом.
Beschreibung: Лазарєва О. В. Організація і управління землевпорядним виробництвом : навч. посіб. для студентів галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спец. – 193 «Геодезія та землеустрій» / О. В. Лазарєва. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – 160 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/187
ISBN: 978-966-336-388-2
Enthalten in den Sammlungen:Навчально-методичні видання Факультету економічних наукAlle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.