Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/161
Title: Економічний аналіз господарської діяльності підприємства
Other Titles: навчальний посібник
Authors: Горлачук, В. В.
Коваленко, О. Ю.
Белинська, С. М.
Keywords: навчальний посібник
посібник
економічний аналіз
господарська діяльність підприємства
підприєство
методи економічного аналізу
Issue Date: 2013
Publisher: ЧДУ ім. Петра Могили
Abstract: У навчальному посібнику представлено узагальнені та систематизовані практичні методи і прийоми економічного аналізу господарської діяльності підприємства. Особливу увагу приділено таким методам дослідження економіки підприємства, як традиційні (класичні) та економіко-математичні. Наводяться розрахункові алгоритми з прикладами їх практичного використання у конкретних ситуаціях, аналогічні задачі для самостійного розв’язання з метою закріплення викладеного матеріалу, контрольні запитання і тестові завдання. За змістом та структурою навчальний посібник відповідає нормативній програмі курсу «Економічний аналіз господарської діяльності підприємства». Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів та економістів-практиків.
Description: Горлачук В. В. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства : навч. посіб. / В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко, С. М. Белінська. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 308 c.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/161
ISBN: 978-966-336-266-3
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.