Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/134
Title: Практичні і розрахунково-графічні роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» :
Other Titles: навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей
Authors: Григор'єва, Л. І.
Томілін, Ю. А.
Огородник, А. М.
Keywords: навчальний посібник
посібник
безпека життєдіяльностті
Issue Date: 2014
Publisher: ЧДУ ім. Петра Могили
Abstract: У розробленому навчальному посібнику наведено запропоновані авторами практичні та розрахунково-графічні роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів класичного університету, виконання яких передбачено Типовою навчальною програмою з цієї дисципліни, затвердженої МОН України у 2011 р. У збірнику наведено роботи з короткими теоретичними відомостями, завданнями та контрольними питаннями для самоперевірки. Наведено методичні вказівки, приклади та варіанти виконання завдань, зібраних для самостійного закріплення студентами знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Збірник призначено для виконання практичних та розрахунково- графічних робіт студентами всіх спеціальностей денного та заочного навчання у вищих навчальних закладах зі специфікою класичного університету.
Description: Григор’єва Л. І. Практичні і розрахунково-графічні роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» : навч. посіб. для студентів денної та заочної форми навчання всіх спец. / Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін, А. М. Огородник. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – 104 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/134
ISBN: 978-966-336-300-4
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.