Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1176
Title: Історія світової соціально-політичної думки (донауковий та класичний етап)
Other Titles: з підготовки до поточного і семестрового контролю для студентів спеціальності 052 «Політологія» та 054 «Соціологія»
методичні вказівки
Authors: Фесенко, А. М.
Чорна, В. О.
Броннікова, Л. В.
Бондарець, Б. Б.
Keywords: Методична серія
методичні вказівки
історія соціально-політичної думки
історія політології
історія соціології
самостійна робота студентів
Issue Date: 2022
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Series/Report no.: Методична серія;випуск 381
Abstract: Методичні вказівки містять загальний опис навчальної дисципліни «Історія світової соціально-політичної думки» (донауковий та класичний етап), змістовне наповнення тем, плани проведення семінарських занять та питання до самоконтролю й роздумів до них. Вони включають також комплекс завдань самостійної роботи студентів та приклад атестаційної контрольної роботи, критерії оцінювання виконаних робіт та знань студентів, перелік питань до екзамену, список рекомендованої літератури.
Description: Історія світової соціально-політичної думки (донауковий та класичний етап) : з підготовки до поточного і семестрового контролю для студентів спец. 052 «Політологія» та 054 «Соціологія» : метод. вказівки / А. М. Фесенко, В. О. Чорна, Л. В. Броннікова, Б. Б. Бондарець. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2022. – 68 с. – (Методична серія ; вип. 381).
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1176
ISSN: 1811- 492X
Appears in Collections:Навчально-методичні видання Факультету політичних наукItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.