Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/101
Title: Psychological Issues to Read and Discuss
Other Titles: навчальний посібник
Authors: Гриженко, Г. Ю.
Keywords: навчальний посібник
посібник
студенти-психологи
навчання іноземної мови
самостійна робота студентів
автентичні тексти
мовленнєва компетенція студентів
Issue Date: 2016
Publisher: ЧДУ ім. Петра Могили
Abstract: Навчальний посібник "Psychological Issues to Read and Discuss" розрахований для роботи зі студентами-психологами І–ІІ курсів. Книгу складено відповідно до навчальної програми, вона базується на комунікативному та компетентнісному підході до навчання іноземної мови. Посібник складається з 18 тематичних розділів, що містять від чотирьох до восьми базових текстів (кожен розрахований на одне заняття) із лексико-граматичними завданнями для опрацювання на заняттях та вдома, питаннями для дискусії й розвитку критичного та творчого мислення в студентів. Деякі завдання призначені для самостійної роботи студентів та обговорення психологічних проблем, які містяться в текстах. Багато з них є автентичними текстами, адаптованими для студентів відповідно до їхнього рівня володіння мовою. У відборі текстів враховано культурологічний аспект вивчення іноземної мови, автентичні тексти спрямовані на розширення загального світогляду та мовленнєвої компетенції студентів. Система післятекстових лексико-граматичних вправ сприяє розвитку ініціативного мовлення студентів; граматичний матеріал подано в ситуаціях, що допомагають засвоїти його простіше. Матеріал для навчання спланований від більш простого до складнішого. Кожна тема містить проблемні завдання та питання для самоперевірки, що допоможе студентам навчитися фіксувати інформацію, отриману під час читання, працювати самостійно, контролювати свої знання та не припускатися фактологічних помилок у процесі вивченні іноземної мови.
Description: Гриженко Г. Ю. Psychological Issues to Read and Discuss : навч. посіб. / Г. Ю. Гриженко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 428 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/101
ISBN: 978-966-336-349-3
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гриженко Г. Ю. Psychological Issues to Read and Discuss.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.