Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/100
Title: Екологічна токсикологія та екотоксикологічний контроль
Other Titles: навчальний посібник
Authors: Григор'єва, Л. І.
Томілін, Ю. А.
Keywords: навчальний посібник
посібник
екологічна токсикологія
екотоксикологічний контроль
охорона навколишнього середовища
збалансоване природокористування
екологічні ризики
екологічний контроль
радіоекологічна безпека
екологічний аудит
екотоксикологічна оцінка навколишнього середовища
лабораторні роботи
Issue Date: 2015
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: У посібнику послідовно розглянуто теми, які необхідні при набутті студентами освітньо-професійного напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» знань з екологічної токсикології: від основних понять і принципів дії ксенобіотиків до розгляду екотоксикокінетичних та екотоксикодинамічних властивостей полютантів та методів оцінки екотоксикологічного ризику і проведення екологічного контролю. Викладення матеріалу супроводжується наведенням матеріалів та результатів авторських екологічних та радіоекологічних досліджень у південному регіоні України та практичних розробок авторів у газузі екотоксикологічної та радіоекологічної безпеки. Рекомендовано для впровадження в навчальний процес при вивченні курсу «Основи екологічної токсикології», а також може бути використано при вивченні курсу «Екологічний контроль та аудит». Може бути корисним біологам, екологам та фахівцям у галузі екологічної безпеки і екологічного контролю.
Description: Григор’єва Л. І. Екологічна токсикологія та екотоксикологічний контроль : навч. посіб. / Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили. – Миколаїв, 2015. – 240 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/100
ISBN: 978-966-336-234-2
Appears in Collections:Навчально-методичні видання Навчально-наукового медичного інститутуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.