Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/64
Title: Сучасна українська мова
Other Titles: Морфеміка. Дериватологія. Морфонологія
навчальний посібник
Authors: Пономаренко, С.
Keywords: сучасна українська мова
морфеміка
дериватологія
морфонологія
навчальний посібник
посібник
українське мовознавство
словотворення
Issue Date: 2017
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: До навчального посібника «Сучасна українська мова: Морфеміка. Дериватологія. Морфонологія» включено основні теми з морфемної і словотвірної підсистем сучасної української мови відповідно до сучасних досягнень українського та зарубіжного мовознавства в цих галузях, а також згідно з освітньо-професійною програмою підготовки студентів за спеціальністю 035 «Філологія» (спеціалізація 035.01 «Українська мова і література»). Він складається з двох розділів, кожен з яких має таку структуру: основні теоретичні засади для набуття студентами ґрунтовних знань із морфеміки і словотвору сучасної української мови; основна, допоміжна й довідкова література; вправи і завдання до практичних занять для формування умінь і навичок у галузі лінгвістичного аналізу (морфемного і словотвірного); варіанти контрольних робіт для перевірки практичних знань, умінь і навичок; тестові завдання для самоконтролю, узагальнення, систематизації ЗУН, метою чого є формування практичних умінь і навичок. У кінці навчального посібника подано термінологічний словник з дисципліни. Пропонована праця розрахована на студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України філологічних спеціальностей. Окремі теми й завдання можуть бути використані під час викладання шкільного курсу української мови в класах із поглибленим вивченням української мови, а також з метою підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.
Description: Пономаренко С. Сучасна українська мова : Морфеміка. Дериватологія. Морфонологія : навч. пос. / С. Пономаренко ; відп. ред. О. В. Крутоголова. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – 300 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/64
ISBN: 978-966-336-380-6
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.