Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/604
Titel: Могилянські читання–2022 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Філологія. Освіта та суспільні науки
Sonstige Titel: ХХV Всеукраїнська науково-практична конференція 7–11 листопада 2022 р., Миколаїв
тези
Stichwörter: Могилянські читання–2022
Всеукраїнська науково-практична конференція
науково-практична конференція
конференція
тези
філологія
освіта
суспільні науки
гуманітарні науки
англійська мова
медична термінологія
іншомовна підготовка
переклад
університетська освіта
іноземна мова
психолінгвістика
німецька мова
методика викладання німецької мови
медіаосвіта
іспанська мова
текст
фемінітиви
університет
екологічне виховання
Erscheinungsdatum: 2022
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: У матеріалах ХХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Могилянські читання–2022 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Філологія. Освіта та суспільні науки» розміщені матеріали доповідей учасників конференції.
Beschreibung: Могилянські читання–2022 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Філологія. Освіта та суспільні науки : ХХV Всеукр. наук.-практ. конф., 7–11 листоп. 2022 р. Миколаїв : тези / ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2022. – 168 с.
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/604
Enthalten in den Sammlungen:Могилянські читання

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
МЧ-2022. Філологія. Освіта та суспільні науки.pdf1.4 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.