Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/579
Titel: Ольвійський форум-2022 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Тенденції розвитку сімейної психології в умовах війни та невизначеності : виклики, рішення, перспективи
Sonstige Titel: XVІ Міжнародна наукова конференція 24 червня 2022 р., м. Миколаїв
програма та тези
Stichwörter: Всеукраїнська науково-практична конференція
науково-практична конференція
конференція
тези
Ольвійський форум-2022
психологія
сімейна психологія
сімейні відносини
адаптація
емоції
психосоматика
психологічне вигорання
посттравматичний розлад
гіперактивні діти
підлітки
арт-терапія
психологічна допомога
вимушені емігранти
психологічний супровід
сімейний психолог
девіації підлітків
Erscheinungsdatum: 2022
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: У матеріалах ХVІ Міжнародної наукової конференції «Ольвійський форум–2022: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Тенденції розвитку сімейної психології в умовах війни та невизначеності: виклики, рішення, перспективи» розміщені тези доповідей учасників конференції.
Beschreibung: Ольвійський форум-2022 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Тенденції розвитку сімейної психології в умовах війни та невизначеності : виклики, рішення, перспективи : XVІ Міжнар. наук. конф. 24 черв. 2022 р., м. Миколаїв : програма та тези / ЧНУ ім. Петра Могили ; Асоц. проф. розвитку психологів та психотерапевтів в Україні ; Асоц. психологів вищої школи України. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2022. – 120 с.
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/579
Enthalten in den Sammlungen:Ольвійський форум

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
ОФ-2022. Тенденції розвитку сімейної психології.pdf1.07 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.