Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/547
Titel: Альтернативна історія України
Sonstige Titel: методичні рекомендації
Autoren: Котляр, Ю. В.
Stichwörter: Методична серія
методичні рекомендації
Історія України
альтернативна історія України
самостійна робота студентів
альтернативна історія
новітня історія України
новітня українська література
цивілізаційний розвиток
Erscheinungsdatum: 2021
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Serie/Report Nr.: Методична серія;випуск 374
Zusammenfassung: Методичні рекомендації містять концепцію навчальної дисципліни, її опис, структуру, тематичний план лекцій і семінарських занять, матеріали для самостійної роботи і контролю знань студентів. Вони розраховані на глибоке оволодіння програмним матеріалом курсу «Альтернативна історія України» та активізацію самостійної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 «Історія та археологія» Будуть корисні викладачам, студентам, усім, хто цікавиться проблемами альтернативної історії України.
Beschreibung: Котляр Ю. В. Альтернативна історія України : метод. рек. / Ю. В. Котляр. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 32 с. – (Методична серія ; вип. 374).
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/547
ISSN: 1811-492X
Enthalten in den Sammlungen:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Котляр Ю. В. Альтернативна історія України. Вип. 374..pdf469.23 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.