Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/54
Title: Прикладні методики та основи супервізії в соціальній роботі
Other Titles: навчальний посібник
Authors: Астремська, І. В.
Keywords: навчальний посібник
соціальна робота
посібник
супервізія
прикладні методи соціальної роботи
психологічні методи соціальної роботи
консультативна робота
арт-терапія
ігрова терапія
супервізор
Issue Date: 2017
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: У навчальному посібнику розкрито сутність, загальні засади дисципліни «Прикладні методики та основи супервізії в соціальній роботі». Висвітлено сучасні методи соціальної роботи, серед яких провідну роль відіграють спеціальні (прикладні) психологічні методи соціальної роботи, що являють собою специфічний інструментарій науково-практичних знань з таких психологічних напрямків, як гуманістичний, психоаналітичний, арт-терапевтичний, когнітивний тощо. Засвоєнню проблематики, виробленню практичних навиків корекційно-розвивальної, відновлювальної та консультативної роботи сприятимуть запропоновані у посібнику прикладні методики. Важливе місце в організації та проведенні сучасної соціальної практики належить супервізії, спрямованій на покращення якості практичної підготовки та профілактику емоційного вигорання соціальних працівників. Визначено сеттінг, стилі, фокуси, форми, моделі супервізії та ролі супервізора в соціальній установі. Розроблено методичне забезпечення для оцінки знань, умінь та навичок з дисципліни «Прикладні методики та основи супервізії в соціальній роботі». Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів cоціономічних спеціальностей, викладачів, всіх, хто займається практичною соціальною роботою та психологією.
Description: Астремська І. В. Прикладні методики та основи супервізії в соціальній роботі : навч. посіб. / І. В. Астремська. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – 396 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/54
ISBN: 978-966-336-369-1
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.