Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/511
Titel: Могилянські читання–2021 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Історія України та всесвітня історія в контексті регіональних досліджень
Sonstige Titel: ХХІV Всеукраїнська науково-практична конференція 8–12 листоп. 2021 р., м. Миколаїв
тези
Autoren: 
Stichwörter: Могилянські читання–2021
Всеукраїнська науково-практична конференція
науково-практична конференція
конференція
тези
історія
музейна справа
історія Півдня України
етнічні конфлікти
академічна доброчесність
історія України
палеонтологія
геральдика
архівна справа
УНР
всесвітня історія
Erscheinungsdatum: 2021
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: У збірнику розміщені матеріали доповідей учасників наукової конференції «Історія України та всесвітня історія в контексті регіональних досліджень» у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Могилянські читання–2021: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти».
Beschreibung: Могилянські читання–2021 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Історія України та всесвітня історія в контексті регіональних досліджень: ХХІV Всеукр. наук.-практ. конф. 8–12 листоп. 2021 р., м. Миколаїв : тези / М-во освіти і науки України ; ЧНУ ім. Петра Могили ; Миколаївське від-ня Ін-ту історії України НАН України ; Миколаївське від-ня Ін-ту української археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; Українсько-польський наук.-дослідний ін-т. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 64 с.
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/511
Enthalten in den Sammlungen:Могилянські читанняAlle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.