Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/415
Titel: Могилянські читання–2020 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Філологія
Sonstige Titel: ХХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 16-20 листопада 2020 р., м. Миколаїв
Stichwörter: Могилянські читання-2020
Всеукраїнська науково-практична конференція
науково-практична конференція
конференція
тези
філологія
англійська мова
студенти-нефілологи
фразеологізми
дистанційне навчання
переклад
стилістика німецької мови
німецький переклад
художній переклад
романська філологія
іспанська мова
методика викладання німецької мови
стилістика англійської мови
дослівний переклад
технічний переклад
українська філологія
український художній дискурс
болгарська мова
польська мова
філологічні спеціальності
Erscheinungsdatum: 2020
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: У матеріалах ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Могилянські читання–2020 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Філологія» розміщені матеріали доповідей учасників конференції.
Beschreibung: Могилянські читання–2020 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Філологія : ХХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 16–20 листоп. 2020 р., м. Миколаїв : тези / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; М-во освіти і науки України. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 128 с.
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/415
Enthalten in den Sammlungen:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
МЧ-2020. Філологія.pdf1.15 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.