Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/403
Titel: Могилянські читання–2020 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Актуальні проблеми медицини. Інноваційні технології у фізичному вихованні та студентському спорті
Sonstige Titel: ХХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 16-20 листопада 2020 р., м. Миколаїв
тези
Autoren: 
Stichwörter: Могилянські читання-2020
Всеукраїнська науково-практична конференція
науково-практична конференція
конференція
тези
медицина
спорт
студенти
патофізіологія
COVID-19
епідеміологія
полімеразна ланцюгова реакція
ПЛР
медична хімія
антибактеріальні препарати
пандемія
пневмонія
етіологія
веслування
ергометри
карантин
Erscheinungsdatum: 2020
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: У матеріалах ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Могилянські читання–2020 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Актуальні проблеми медицини. Інноваційні технології у фізичному вихованні та студентському спорті» розміщені матеріали доповідей учасників конференції.
Beschreibung: Могилянські читання–2020 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Актуальні проблеми медицини. Інноваційні технології у фізичному вихованні та студентському спорті : ХХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 16–20 листоп. 2020 р, м. Миколаїв : тези / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; М-во освіти і науки України. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020 . – 76 с.
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/403
Enthalten in den Sammlungen:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
МЧ-2020. Актуальні проблеми медицини.pdf1.11 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.