Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/402
Titel: Ольвійський форум–2020 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Українсько-польські відносини : до 100-річчя підписання угоди Пілсудський–Петлюра
Sonstige Titel: XIV Міжнародна наукова конференція 4–7 червня 2020 р., м. Миколаїв
тези
Stichwörter: Ольвійський форум-2020
Міжнародна наукова конференція
наукова конференція
конференція
тези
Причорноморський регіон
геополітика
Україна і Польща
історія України
історія Польщі
україно-польські відносини
українська історіографія
польська історіографія
Пілсудський Ю.
Петлюра С.
Друга Польська Республіка
Варшавська угода
Миколаївщина
історіографія
Erscheinungsdatum: 2020
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: У матеріалах ХІV Міжнародної наукової конференції «Ольвійський форум–2020 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Українсько-польські відносини : до 100-річчя підписання угоди Пілсудський–Петлюра» розміщені тези доповідей учасників конфереції .
Beschreibung: Ольвійський форум–2020 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Психологічні аспекти розвитку самоактуалізованої особистості. Соціологічна теорія на тлі суспільних трансформацій : XIV Міжнар. наук. конф. 4–7 червня 2020 р., м. Миколаїв : тези / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Південний наук. центр НАН та МОН України, Ун-т ім. А. Міцкевича (Польща), Ін-т національної пам’яті (Польща), Ун-т М. Кюрі-Склодовської (Польща), Ун-т Сегеда (Угорщина), Акад. військового мистецтва (Польща), Військово-морська академія ім. Героїв Вестерплатте (Польща), Northcentral University (United States of America. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 52 с.
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/402
Enthalten in den Sammlungen:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
ОФ-2020. Українсько-польські відносини.pdf845.84 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.