Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/364
Titel: Галузеві соціології. Соціологія сім’ї та молоді
Sonstige Titel: методичні вказівки з підготовки до поточного і семестрового контролю для студентів спеціальності 054 «Соціологія»
Autoren: Чорна, В. О.
Калашнікова, Л. В.
Stichwörter: Методична серія
методичні вказівки
самостійна робота студентів
галузеві соціології
соціологія
соціологія сім'ї та молоді
молодь
сім'я
Erscheinungsdatum: 2020
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Serie/Report Nr.: Методична серія;випуск 294
Zusammenfassung: Методичні вказівки містять загальний опис навчальної дисципліни «Галузеві соціології. Соціологія сім’ї та молоді», змістовне наповнення теми, плани проведення семінарських занять і вказівки з підготовки до них, включаючи список джерел, перелік завдань самостійної роботи, контрольних робіт, запитань до заліку, а також критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури і термінологічний словник.
Beschreibung: Чорна В. О. Галузеві соціології. Соціологія сім’ї та молоді : метод. вказівки з підготовки до поточного і семестрового контролю для студентів спец. 054 «Соціологія» / В. О. Чорна, Л. В. Калашнікова. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 40 с. – (Методична серія ; вип. 294).
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/364
ISSN: 1811-492X
Enthalten in den Sammlungen:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Чорна В. О. Галузеві соціології ; вип. 294.pdf552.85 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.