Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/360
Titel: Політична соціологія
Sonstige Titel: методичні вказівки з дисципліни для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 054 «Соціологія», 052 «Політологія»
Autoren: Ляпіна, Л. А.
Локтіонова, Д. А.
Бондарець, Б. Б.
Stichwörter: Методична серія
методичні вказівки
політична соціологія
самостійна робота студентів
політичний процес
емпіричні дослідження політичних процесів
соціологічні концепції
аналіз політики
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Serie/Report Nr.: Методична серія;випуск 283
Zusammenfassung: Методичні вказівки містять тематику лекцій, плани семінарських занять з поясненнями до кожного з них, теми практичних робіт та вказівки до їх написання, список першоджерел для опрацювання, питання до іспиту, перелік рекомендованої літератури до кожного семінарського заняття і до курсу загалом. Призначено для студентів II курсу напрямів підготовки 054 «Соціологія» та 052 «Політологія».
Beschreibung: Політична соціологія : методичні вказівки з дисципліни для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 054 «Соціологія», 052 «Політологія» / Л. А. Ляпіна, Д. А. Локтіонова, Б. Б. Бондарець. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 44 с. – (Методична серія : вип. 283).
URI: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/360
ISSN: 1811-492X
Enthalten in den Sammlungen:Видання Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Ляпіна Л. А. Політична соціологія; вип. 283.pdf754.6 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.