Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/353
Title: Актуальні проблеми медіації в юрисдикційному процесі України
Other Titles: навчальний посібник
Authors: Озерський, І. В.
Keywords: навчальний посібник
посібник
юриспруденція
медіація
судочинство
правознавство
право України
правнича медіація
третейські медіаційні угоди
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: У навчальному посібнику досліджені окремі питання удосконалення медіаційних процедур у кримінальному, адміністративному, господарському та цивільному судочинствах України, а також поза їх межами (досудова медіація, третейські медіаційні угоди, міжнародні стандарти правничої медіації та психологічні складові медіаційних процедур). Ґрунтуючись на наукових узагальненнях вчених-правознавців, філософів, соціологів, психологів, власних наукових розвідках, автор пропонує оригінальні ідеї бачення розв’язання низки складних, дискусійних, у теорії правничої медіації, питань стосовно її оптимізації в різних сферах юрисдикційної діяльності, що й визначили актуальність та унікальність представленого навчального видання. Навчальний посібник підготовлено в межах навчального курсу «Актуальні проблеми медіації в юрисдикційному процесі України», що читається для магістрантів юридичного факультету ЧНУ ім. Петра Могили та має стати основою для подальшого удосконалення професійної діяльності відповідних фахівців у галузі права. Окремі положення представленого навчального посібника можуть бути використані під час проведення занять з навчальних дисциплін: «Кримінальний процес України», «Адміністративний процес України», «Цивільний процес України», «Господарський процес України», «Юридична психологія» та «Юридична конфліктологія» у закладах вищої освіти з підготовки здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти з юридичною та психологічною спеціалізацією, а також у практичній діяльності працівників правоохоронних, судових органів України, медіаторів, аспірантів, докторантів та викладачів.
Description: Озерський І. В. Актуальні проблеми медіації в юрисдикційному процесі України : навч. посіб. / І. В. Озерський. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 248 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/353
ISBN: 978-966-336-413-1
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.