Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/346
Title: Галузеві соціології. Соціологія громадської думки
Other Titles: методичні вказівки з підготовки до поточного і семестрового контролю для студентів спеціальності 054 «Соціологія»
Authors: Іванова, І. Ф.
Ляпіна, Л. А.
Чорна, В. О.
Бондарець, Б. Б.
Keywords: методичні вказівки
галузеві соціології
громадська думка
соціологія громадської думки
самостійна робота студентів
соціальні групи
внутрішньогалузеві зв'язки
соціологія масових комунікацій
соціологія політики
соціологічні дослідження
міжгалузеві зв'язки
Методична серія
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Series/Report no.: Методична серія;випуск 282
Abstract: Методичні вказівки містять інформацію про змістовне наповнення навчального курсу «Соціологія громадської думки»; плани проведення семінарських занять і рекомендації з підготовки до них; перелік завдань для самостійних робіт, контрольних робіт та рекомендації з їх виконання; індивідуальне навчально-дослідне завдання; питання до заліку; критерії оцінювання роботи студентів протягом семестру та на заліку; а також список рекомендованої літератури і термінологічний словник. Методичні вказівки розраховані для підготовки студентів бакалаврів за спеціальністю «Соціологія» в ЧНУ ім. Петра Могили, та всіх хто цікавиться соціологією громадської думки.
Description: Іванова І. Ф. Галузеві соціології. Соціологія громадської думки : метод. вказівки з підготовки до поточного і семестрового контролю для студентів спец. 054 «Соціологія» / І. Ф. Іванова, Л. А. Ляпіна, В. О. Чорна, Б. Б. Бондарець. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 44 с. – (Методична серія ; вип. 282).
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/346
ISSN: 1811-492X
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.