Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/337
Titel: Могилянські читання – 2019 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Економічні науки
Sonstige Titel: ХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 11-16 листопада 2019 р., м. Миколаїв
тези
Stichwörter: Могилянські читання
Всеукраїнська науково-практична конференція
науково-практична конференція
конференція
тези
економічна теорія
міжнародна економіка
інноваційна діяльність
інфляція
підприємництво
облік
фінанси
конкурентоспроможність
зовнішня торгівля
стратегічний менеджмент
страхування
логістика підприємства
сільськогосподарські землі
продовольча політика України
землекористування
туристично-рекреаційний потенціал
раціональне використання та охорона земель
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: В матеріалах ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Могилянські читання – 2019 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Економічні науки» розміщені матеріали доповідей учасників конференції.
Beschreibung: Могилянські читання – 2019 : досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти. Економічні науки : ХХIІ Всеукр. наук.-практ. конф. 11–16 листоп. 2019 р., м. Миколаїв : тези / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – 76 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/337
Enthalten in den Sammlungen:Могилянські читання

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
МЧ-2019. Економічні науки.pdf705.68 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.