Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/280
Titel: Соціокультурний розвиток регіонального соціуму в контексті національної безпеки
Sonstige Titel: колективна монографія
Autoren: Мейжис, І. А.
Ляпіна, Л. А.
Stichwörter: колективна монографія
соціокультурний розвиток
монографія
національна безпека
регіональний соціум
регіональний соціокультурний розвиток
соціокультурне середовище
соціальні дослідження
соціокультурний аналіз
національна безпека України
Erscheinungsdatum: 2018
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: В монографії здійснюється багатоаспектне міждисциплінарне дослідження проблем соціокультурного розвитку регіонального соціуму в контексті національної безпеки України на сучасному етапі у гносеологічному, теоретичному та методологічному вимірах. Видання орієнтоване на науковців, викладачів соціально-філософських дисциплін, студентів, широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями безпеки регіонального соціокультурного розвитку українського суспільства.
Beschreibung: Соціокультурний розвиток регіонального соціуму в контексті національної безпеки : міждисциплінарний вимір : колективна монографія / заг. ред. : І. А. Мейжис, Л. А. Ляпіна. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – 312 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/280
ISBN: 978-966-336-404-9
Enthalten in den Sammlungen:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиAlle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.