Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/236
Title: Ризик у безпеці життєдіяльності: оцінка й управління
Other Titles: методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання індивідуальних розрахункових робіт
Authors: 
Григор'єва, Л. І.
Томілін, Ю. А.
Огородник, А. М.
Keywords: Методична серія
методичні рекомендації
ризики
безпека життєдіяльності
нещасні випадки
іонізуюча радіація
управління ризиком
індекси ризику небезпеки
токсиканти
канцерогени
загрози для життя людини
Issue Date: 2013
Publisher: ЧДУ ім. Петра Могили
Series/Report no.: Методична серія;випуск 214
Abstract: Методичні рекомендації присвячено одній із ключових тем нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності». Вони містять теооретичний матеріал, практичні завдання з оцінки ризику небезпек у життєдіяльності людини: визначення ризику нещасних випадків, визначення індексів ризику небезпеки, ризику для здоров’я людини за умов впливу токсикантів, хімічних токсикантів із безграничною дією, іонізуючої радіації. Кожен такий тип розрахункових задач супроводжується наведенням алгоритму або методики розрахунку, прикладу розрахунку та варіантами розрахункових задач. Методичні рекомендації відповідають навчальній програмі за нормативною дисципліною «Безпека життідіяльності» для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання в ЧДУ імені Петра Могили відповідно до Типової навчальної програми з цієї дисципліни, затвердженої МОН України 2011 р. Для студентів денної, заочної, вечірньої та інших форм навчання.
Description: Григор’єва Л. І. Ризик у безпеці життєдіяльності: оцінка й управління : метод. рек. до самост. роботи та виконання індивідуальних розрахункових робіт / Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін, А. М. Огородник. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 52 с. – (Методична серія ; вип. 214).
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/236
ISSN: 1811-492X
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.