Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/226
Title: Ольвійський форум – 2015 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Трибологія, енерго- та ресурсозбереження
Other Titles: Міжнародна науково-практична конференція 3-6 червня 2015 р., м. Миколаїв
тези
Keywords: Ольвійський форум
Міжнародна науково-практична конференція
науково-практична конференція
конференція
тези
трибологія
ресурсозбереження
енергозбереження
тертя
полімерні матеріали
трибосистеми
математичні моделі зношування
змащення
двигуни внутрішнього згоряння
самоорганізація трибосистем
зносостійкість
Issue Date: 2015
Publisher: ЧДУ ім. Петра Могили
Abstract: Метою конференції є обмін науково-технічною інформацією, напрацювання перспективних напрямків теоретичних та експериментальних досліджень в галузі трибологіїї, енерго- та ресурсозбереження. В матеріалах тез доповідей конференції розглянуті моделі і методи механіки контактної взаємодії поверхонь, методики проведення випробувань на тертя та зношування, способи досягнення потрібних властивостей поверхонь тертя завдяки зміцнюючому впливу та нанесенню покрить, процеси що відбуваються в мастильному шарі, процеси самоорганізації в трибологічних системах, конструювання та методи розрахунку вузлів тертя. Матеріали збірника можуть бути корисними для науковців, інженерно-технічних працівників, викладачів, студентів та аспірантів.
Description: Ольвійський форум – 2015 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Трибологія, енерго- та ресурсозбереження : Міжнар. наук.-практ. конф. 3-6 черв. 2015 р., м. Миколаїв : тези / Чорном. держ. ун-т ім. Петра Могили ; Асоц. трибологів України ; Хмельн. нац. ун-т. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 48 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/226
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.