Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/223
Title: Українська мова (за професійним спрямуванням). Практикум
Other Titles: навчальний посібник для студентів напрямів підготовки : 6.020302 “Історія”, 6.030104 “Політологія”, 6.030201 “Міжнародні відносини”)
Authors: Денищич, Т. А.
Keywords: практикум
українська мова
професійне спілкування
державна мова
комунікація
культура професійного мовлення
комунікативна компетентність
ораторська компетентність
ділові папери
наукова комунікація
переклад наукових текстів
редагування наукових текстів
Issue Date: 2015
Publisher: ЧДУ ім. Петра Могили
Abstract: Навчальний посібник є практичним курсом з української мови (за професійним спрямуванням), який укладено відповідно до типової програми дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У посібнику розглянуто особливості культури професійного спілкування, фахову термінологію, норми сучасної української літературної мови, основи документознавства. Уміщені в посібнику практичні та тестові завдання, додаток та короткий термінологічний словник сприятимуть розвитку практичних умінь і навичок, формуванню професійно-комунікативної компетентності. Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за напрямами підготовки: “Історія”, “Політологія”, “Міжнародні відносини”, та всіх, хто прагне досягти високого рівня культури професійного спілкування.
Description: Денищич Т. А. Українська мова (за професійним спрямуванням). Практикум : навч. посіб. для студентів напрямів підготовки: 6.020302 “Історія”, 6.030104 “Політологія”, 6.030201 “Міжнародні відносини”) / Т. А. Денищич. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 188 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/223
ISBN: 978-966-336-332-5
Appears in Collections:Видання Чорноморського національного університету імені Петра МогилиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.