Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/216
Title: Соціальні виміри процесу реформування системи освіти (на прикладі Півдня України)
Other Titles: монографія
Authors: Мейжис, І. А.
Калашнікова, Л. В.
Keywords: монографія
реформа освіти
Південь України
соціологія освіти
соціологічні дослідження
соціологічні опитування
інновації в вищій освіті
вища освіта Півдня України
Issue Date: 2016
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: У роботі подано теоретичне обґрунтування доцільності здійснення соціологічних досліджень у сфері освіти, використання соціокультурного підходу до аналізу розвитку й функціонування освітніх систем. Також представлено результати соціологічного опитування, проведеного серед представників професійної спільноти й студентства щодо перших наслідків запровадження інновацій у системі середньої й вищої освіти, а також пояснення отриманих даних з короткими коментарями щодо поліпшення ситуації. Теоретичні напрацювання авторів стануть у нагоді для більш глибокого розуміння характеру та динаміки змін системи середньої й вищої освіти Півдня України, розробки практичних рекомендацій, адресних пропозицій щодо удосконалення діяльності управлінь освіти міських органів влади, освітянського загалу, робочих груп із розробки стратегій регіонального розвитку та ін.
Description: Мейжис І. А. Соціальні виміри процесу реформування системи освіти (на прикладі Півдня України) : монографія / І. А. Мейжис, Л. В. Калашнікова. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. – 144 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/216
ISBN: 978-966-336-358-5
Appears in Collections:Монографії Факультету політичних наукItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.