Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/190
Titel: Психокорекція позицій цільової спрямованості особистості
Sonstige Titel: навчальний посібник
Autoren: Васильєв, Я. В.
Каневський, В. І.
Stichwörter: навчальний посібник
посібник
психологія особистості
психокорекція
футурреальна психологія
саморозвиток особистості
психологія
самоактуалізація особистості
цільова спрямованість особистості
Erscheinungsdatum: 2018
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Навчальний посібник із психокорекції спрямований на формування певних особистісних позицій, або їх зміну в бік покращення поведінки та станів. В основні зміни особистісної позиції лежать ідеї футурреальної психології, які реалізуються у авторській методиці «Цільової спрямованості особистості», тому що цілі особи завжди направлені у майбутній час. Безпосередньо у цьому навчальному посібнику пропонується корекція процесу саморозвитку особистості, що впливає на зменшення емоційної напруги, підвищення впевненості у собі з виходом до виникнення потреби у самоактуалізації. Посібник розрахований на психологів, психотерапевтів, педагогів, спортсменів та усіх хто займається самовдосконаленням.
Beschreibung: Васильєв Я. В. Психокорекція позицій цільової спрямованості особистості : навч. посіб. / Я. В. Васильєв, В. І. Каневський. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – 88 с.
URI: http://localhost/xmlui/handle/123456789/190
ISBN: 978-966-336-398-1
Enthalten in den Sammlungen:Навчально-методичні видання Медичного інститутуAlle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.